Witaj! Polityka prywatności opisuje postępowanie z danymi osobowymi oraz wyjaśnia zasady
wykorzystywania plików Cookies oraz innych technologii w ramach działania strony
internetowej: http://greenview.org.pl/

Administratorem strony http://greenview.org.pl/ jestem firma Greenview Sp. z o.o. ul. Nowy
Świat 8B/34 60-583 Poznań NIP: 7822573719. Z administratorem można się skontaktować przez
adres mailowy: info@greenview.org.pl
Pojęcia, które pojawiają się w dokumencie
1. Administrator– Firma Greenview [patrz wyżej]
2. Strona internetowa– strona dostępna pod adresem: http://greenview.org.pl/
3. Użytkownik– każda, osoba która korzysta ze strony: http://greenview.org.pl/
4.
Korzystając ze strony greenview.org.pl Twoje dane są bezpieczne. Zobacz, co się z nimi dzieje
i jak są wykorzystywane:
1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.
2. Użytkownik może przekazywać swoje dane Administratorowi za pomocą Strony [formularze
kontaktowe]
3. Administrator gwarantuje poufność danych, jakie są u przekazywane.
Administrator nie udostępnia osobom trzecim powierzonych mu danych.
4. Dane gromadzone są ze starannością, bezpiecznie przechowywane i tym samym chronione przed
osobami trzecimi.
5. Użytkownikowi przysługuje prawo do:
– prawo do żądania do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania,
– prawo do wniesienia sprzeciwu do przetwarzania,
– prawo do przenoszenia danych,
– prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli
uprzednio wyraziłeś taką zgodę,
– prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych
osobowych.
Administrator informuje, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym organom:
– H88 spółka akcyjna ul. Franklina Roosevelta 22 60-829 Poznań NIP: 7822622168 – w celu
przechowywania danych osobowych na serwerze.
– Comarch S.A.al. Jana Pawła II 39 A 31-864 Kraków NIP: 677-00-65-406 – w celu tworzenia
dokumentów księgowych [faktury, rachunki]
A co z plikami cookies?
Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), które są niewielkimi informacjami
tekstowymi, przechowywanymi na urządzeniu końcowym Użytkownika (czyli na komputerze,
tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny
Administratora.
1. Przechowanie przez Administratora plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika,
umożliwia uzyskanie dostępu do informacji w nich zawartych w celach statystycznych,
marketingowych (remarketing) oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony.
2. Tym samym Administrator informuje Użytkownika, że ten ma możliwość takiej konfiguracji swojej
przeglądarki internetowej, aby uniemożliwiała one przechowywanie plików cookies na urządzeniu
końcowym Użytkownika, czyli na komputerze, smartfonie, tablecie lub innym urządzeniu
mobilnym. Administrator informuje tym samym Użytkownika, że korzystanie ze Strony przez
Użytkownika może być utrudnione poprzez podjęte tego typu działania.
3. Użytkownik może usunąć pliki zapisane przed Administratora poprzez zastosowanie odpowiednich
funkcji przeglądarki internetowej, czy też programów lub innych narzędzi, z jakich korzysta
Użytkownik.
Na stronie korzystam także z technologii:
1. Administrator informuje Użytkownika, że stosuje niżej wymienione metody monitorowania działań
wykonywanych przez Użytkownika w ramach prowadzenia strony greenview.org.pl
– Kod śledzenia Google Analytics – w celu analizy statystyk na stronie dane zbierane są
anonimowo,
– Facebook i Instagram – na Stronie wyświetlam treści z serwisów społecznościowych,
wykorzystywane są tutaj pliki cookies Facebooka i Instagrama, a także komentarze poprzez serwis
Facebook.
Kilka słów o LOGACH serwera:
1. Logi stanowią materiał pomocniczy do zarządzania Stroną przez Administratora.
2. Logi nie są ujawniane innym osobom, poza upoważnionymi do administrowania Stroną.
3. Logi są zapisywane, a następnie przechowywane na serwerze.
4. Logi nie są wykorzystywane do identyfikacji Użytkownika, ponieważ nie są kojarzone z
konkretnymi osobami, jakie korzystają ze strony.
5. Korzystanie ze Strony przez Użytkownika wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na jakim
przechowywana jest Strona i obejmują m.in.: informacje o przeglądarce, z jakiej korzysta
Użytkownik oraz systemie operacyjnym, jak również IP Użytkownika czy też datę i czas serwera